Dịch vụ phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động

Trong những năm qua, GoldenGate đã thực hiện thành công nhiều dự án khác nhau, cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng di động cho các nền tảng khác nhau và nhiều ngành khác nhau.

Full-Cycle Mobile App Development Services

Chúng tôi bao gồm:

◼ Tư vấn ứng dụng di động

◼ Phân tích kinh doanh

◼ Thiết kế UI / UX

◼ Phát triển ứng dụng di động native hoặc đa nền tảng

◼ Kiểm tra trên thiết bị di động (Kiểm tra đơn vị và Tự động hóa giao diện người dùng)

◼ Tích hợp hoặc xuất bản backend trên App Store hoặc Google Play.

Phát triển native và đa nền tảng

Làm cho chính bạn như ở nhà trên bất kỳ nền tảng di động nào hoặc tiếp cận với nhiều nền tảng cùng một lúc.

Chúng tôi cung cấp phát triển di động native cho:

◼ iOS,

◼ Android.

Đối với các dự án nhắm đến việc sử dụng nhiều nền tảng, chúng tôi cũng đề xuất phát triển đa nền tảng trên:

◼ Cordova/PhoneGap,

◼ Xamarin,

◼ React Native.