Dịch vụ phân tích dữ liệu

Goldengate cung cấp một bộ giải pháp phân tích dữ liệu toàn diện để chuyển đổi dữ liệu lịch sử và theo thời gian thực, truyền thống và dữ liệu lớn của khách hàng thành thông tin chi tiết hữu ích cho doanh nghiệp.

Năng lực và Thành tích của chúng tôi

 20 năm trong phân tích dữ liệu và khoa học dữ liệu.

  7 năm kinh nghiệm thiết kế và triển khai các giải pháp kinh doanh thông minh dựa trên dữ liệu.

 15 năm thực hành triển khai các dự án Big Data.

 Các dự án thành công cho chính phủ, ngân hàng, bảo hiểm, bán lẻ và bán buôn, bất động sản và các ngành công nghiệp khác.

Các mô hình hợp tác mà chúng tôi cung cấp

Chúng tôi hỗ trợ các công ty muốn sở hữu giải pháp phân tích của họ, có thể là giải pháp nội bộ hoặc trong đám mây. Chúng tôi cũng hỗ trợ các công ty muốn dựa vào đối tác gia công phần mềm đáng tin cậy, bỏ qua phần kỹ thuật và chỉ tận hưởng thông tin chi tiết. Do đó, chúng tôi đưa ra hai mô hình hợp tác:

Triển khai giải pháp phân tích dữ liệu

Theo mô hình này, chúng tôi cung cấp cho khách hàng giải pháp phân tích toàn doanh nghiệp bao gồm Data lake cho dữ liệu lớn (nếu cần), kho dữ liệu, khối OLAP và báo cáo. Do đó, khách hàng sở hữu giải pháp và có thể liên tục hưởng lợi từ những thông tin chi tiết mà nó tạo ra.

Gia công phân tích dữ liệu

Trong trường hợp này, khách hàng của chúng tôi chia sẻ dữ liệu của họ với chúng tôi và chúng tôi sẽ lo phần còn lại - quản lý chất lượng dữ liệu, cơ sở hạ tầng và phân tích dữ liệu. Khi quá trình phân tích được thực hiện, chúng tôi cung cấp cho khách hàng một báo cáo chi tiết chứa các phát hiện và các khuyến nghị về cách cải thiện hiện trạng.