Java Developer (Junior) (2)

Yêu cầu công viêc:
1. Có kinh nghiệm về lập trình Java
2. Có kinh nghiệm với một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu /database: MongoDB, MySQL.
3. Có kinh nghiệm phát triển Java Spring.
4. Chịu được áp lực trong công việc
Quyền lợi:
- Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh
- Môi trường làm việc năng động, nhiều thử thách, nhiều cơ hội học hỏi

Send us your information and CV to contact@goldengate.biz.vn