GOLDENGATE BECOMES MB BANK’S STRATEGIC PARTNER IN ITS DIGITAL TRANSFORMATION

August 18, 2020
Mr. Vu Thanh Trung - Head of Digital Banking of MB Bank & Mr. Le Sy Dung - CEO of GoldenGate Service Ltd. at the signing ceremony of strategic cooperation

On August 18, 2020, representatives of Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank) and GoldenGate - a leading data solutions company in Vietnam held a signing ceremony of strategic cooperation. Accordingly, MB Bank will officially put GoldenGate's AI-Driven Smart Banking platform into operation expectedly in the fourth quarter of 2020.

GoldenGate is a Fintech company providing AI-and-Big-Data-powered solutions for various industries such as finance, banking, insurance, real estate, consumer goods ... with a team of 50 Ph.Ds and leading experts in the region.

Data is the key factor in digitalization, helping the banks to understand their customers and provide best-fit products and services. In addition to a best-in-class data system, GoldenGate also owns smart intelligence solutions that increase efficiency, optimize operating costs, harmonize processes across departments & subsidiaries. The solutions will help bring the best customer experience with security, speed and convenience.

Under the vision to become the pioneer digital bank in Vietnam, MB Bank has continuously applied technology in operation and business, launched and innovated many digital products such as MBBank App, Biz MBBank, loan products on digital channels. By the end of September 2020, transactions via digital channels at MB reached 80% of total, the number of users transacting via MBBank App reached over 2.2 million users.

“AI-Driven Smart Banking is the first and only solution that can meet the stringent needs of MB Bank, the platform is deployed under the principle of ‘bank over bank’, which is independent in construction and operations compared to the current bank. We confidently accompany MB Bank on the path of becoming the first digital bank in Vietnam.” Mr. Le Sy Dung, CEO of GoldenGate said.GOLDENGATE TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA MB BANK CỦA TRONG HÀNH TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

18, tháng 8, năm 2020

Ngày 18 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa đại diện Ngân hàng và GoldenGate – công ty hàng đầu về giải pháp dữ liệu tại Việt Nam. Theo đó, Ngân hàng dự kiến sẽ chính thức đưa nền tảng AI-Driven Smart Banking của GoldenGate vào khai thác trong quý IV /2020.

GoldenGate là công ty fintech cung cấp giải pháp AI & Big Data ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, tiêu dùng… với đội ngũ 50 tiến sĩ & chuyên gia hàng đầu khu vực.

Trong công cuộc số hóa, dữ liệu là nhân số trọng yếu, giúp ngân hàng thấu hiểu khách hàng, mang đến các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. Ngoài hệ thống dữ liệu chuẩn xác và chuyên sâu, GoldenGate còn sở hữu các giải pháp khai thác dữ liệu thông minh giúp tăng hiệu suất và tối ưu chi phí vận hành, kết nối thông suốt giữa các bộ phận, công ty con, từ đó mang đến trải nghiệm khách hàng tốt nhất, đảm bảo tính an toàn, tiện lợi & nhanh chóng.

Với mục tiêu trở thành ngân hàng số tiên phong tại Việt Nam, thời gian qua MB Bank đã liên tục ứng dụng công nghệ trong vận hành và kinh doanh, ra mắt và cải tiến nhiều sản phẩm số như App MBBank, Biz MBBank, các sản phẩm cho vay trên kênh số. Tính đến hết tháng 9 năm 2020, tỉ lệ giao dịch qua kênh số tại MB đạt mức 80%, số lượng khách hàng giao dịch qua App MBBank đạt trên 2,2 triệu user.

Ông Lê Sỹ Dũng, CEO GoldenGate cho biết: “AI-Driven Smart Banking là giải pháp đầu tiên và duy nhất hiện nay có thể đáp ứng nhu cầu khắt khe của MB Bank, nền tảng được triển khai theo nguyên tắc ‘ngân hàng chồng ngân hàng’, độc lập trong xây dựng và hoạt động so với ngân hàng hiện tại. Chúng tôi tự tin đồng hành cùng MB Bank trên con đường trở thành ngân hàng số đầu tiên của Việt Nam.”

Thông tin liên hệ: contact@goldengate.biz.vn

Ông Vũ Thành Trung – Giám đốc Khối Ngân hàng số MB Bank & Ông Lê Sỹ Dũng – CEO GoldenGate Service Ltd. tại buổi ký kết hợp tác chiến lược

By Goldengate AI & Big Data