AI & Big Data

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng các dịch vụ phân tích chu kỳ đầy đủ, tư vấn dữ liệu lớn, thông tin kinh doanh, phân tích nâng cao và trực quan hóa dữ liệu

Phát triển phần mềm tùy chỉnh

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phát triển theo chu kỳ đầy đủ cho web, thiết bị di động và máy tính để bàn đã mang lại giá trị cho các MNC

Cổng thông tin web

Thiết kế, phát triển, tích hợp, kiểm tra bảo mật, bảo trì và các dịch vụ khác để thúc đẩy hợp tác điện tử với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và thành viên cộng đồng